בישיבת המועצה שנערכה בשבוע שעבר אושר, בין היתר תקציב לתכנון מפורט של מועדון הפנאי והנופש החדש (קאנטרי קלאב) שבנייתו תחל בשנת 2019 בעלות מוערכת של 32.000.000 ש"ח (תוקם וועדת היגוי בשיתוף תושבים).
השבוע נערכה  ישיבה ראשונה של וועדת ההיגוי שתלווה את תכנון והקמת מרכז הספורט והנופש החדש (קאנטרי קלאב) שיוקם על שטח של 25 דונם במזרח המושבה - העקרונות המנחים הם בנית מרכז גדול לחינוך, ספורט, פנאי ונופש שיכלול את קרית החינוך בשכונת בר לב, נגישות גבוהה ותכנון פונקציונלי.