כך נראה גן יהודית לוזון בשד' אליהו לאחר מתיחת הפנים שעבר - בשבועות הקרובים יושלמו בעסודות בגנים ברחוב הנצחון, רודבסקי, הגורן,
כולל STREET-WORKOUT

  
 
 
מליאת המועצה אישרה תקציב בסך 350 אלף ש"ח לחידוש ושדרוג הגנים בשכונות הותיקות : גן ברחוב הניצחון, גן הבנים ברחוב מוטה גור, גן יהודית לוזון בשדרות אליהו - זה האחרון חודש כעת, הראשון מביניהם.
כמו כן יוקם מתחם STREET WORKOUT  במיני-ספורט-כיף ברחוב מוטה גור פינת המגן.
העבודות תכלולנה - תוספת מתקנים, החלפת והשלמת מצעי בלימה לדשא סינטטי, השלמת הצללה, השלמת ספסלים, אשפתונים וגידור.
עם השלמת הליכי המכרז המחוייבים על פי חוק וההתקשרות עם הקבלן הזוכה, תחלנה העבודות.
ר.
אחד הגנים שישודרג - גן הבנים ברחוב מוטה גור -