בישיבת המועצה האחרונה אושר תקציב בסך 500,000 ש"ח לביצוע שיפור בטיחותי והרחבת הפניה מרחוב רוטשילד לרחוב הגורן, הרחוב בו ממוקמים רב בתי הספר של המושבה.
העבודה התאפשרה לאחר שהמועצה הגיעה להסכמה עם  בעלי המגרש הגובל  בכביש בפינת רחובות הגורן-רוטשילד, לפיו יוחזר למועצה שטח שהופקע בעבר.
העבודות תכלולנה הרחבת מדרכה, שיפור בטיחותי, שיפור הפנייה וכן הריסת מבנה הפולש לשטח ציבורי וטפול במגרש החניה של המרכז המסחרי הסמוך.
העבודות צפויות להתחיל אחרי אישור התב"ר (תקציב בלתי רגיל) ממשרד הפנים.