בדיקות משרד הבריאות ואיגוד ערים לאיכות הסביבה מוכיחות - נחל עקרון נקי מיתושים העלולים לשאת את נגיף קדחת הנילוס. להלן גם התייחסות משרד הבריאות ואיגוד ערים לאיכות הסביבה לפרסומים בלתי אחראיים ברשת בנושא קדחת הנילוס. שימו לב לנתוני הבדיקות שביצע משרד הבריאות: