מכתב המרגש הזה ממנהלת מח' השרותים החברתיים של המועצה  משקף יותר מכל דבר את חוזקה ואיכותה של המושבה.

מכתב תרומות