כבר מתחילים לראות את הרציף בתחנת הרכבת שלנו ואת גרם המדרגות המוביל אליו...הרכבת עברה במקרה.

allRAKEVET42

פיתוח במושבה