• העבודות להרחבת צומת הכניסה המזרחית והתקנת הרמזור..

  העבודות החלו לאחר שהמשטרה אשרה את הסדרי התנועה ונערכה סימולציה במקום. העבודות תבוצענה בשעות הלילה על מנת לא לפגוע בזרימת התנועה. 

  במסגרת העבודה יוצב רמזור חכם בצומת שיואר ב-20 עמודי תאורה חדשים.

  כמו כן יוכפלו נתיבי הפנייה שמאלה לבאים מכיוון מערב, וכן ליוצאים ממזכרת בתיה לכיוון מזרח. יותקנו מדרכות לתחנת האוטובוסים, מעברי חציה, גינון ועוד.

 • עבודות פיתוח ברחוב נחמה נאמן בשכונת בר לב..
 • סלילת מדרכה ברחוב לסקובסקי בשכונת נאות הראשונים..
 • בניית 3 גני ילדים ברחוב אנה טיכו ..
 • המשך עבודות לבניית 1500 מ"ר נוספים לביה"ס נבון..
 • אשפתונים חדשים ברחוב מנחם בגין - 
  האשפתונים הוחלפו במסגרת תכנית עבודה שנתית בהקף של 200 אלף ש"ח.
  לצד החלפתם יוספו גם 30 מתקנים לאיסוף צואת כלבים, לוחות מודעות חדשים ופחים מוטמנים ישופצו.

  פתוח במושבה
 • ן..