עוד שביל אופניים בדרך לבתי הספר..
על מנת להמשיך ולעודד הגעת תלמידים לבתי הספר באופניים אישר לנו היום משרד התחבורה תקציב בסך 280 אלף ש"ח לסלילת שביל אופניים בטוח שיחבר בין שד' מנחם בגין לבתי הספר 'רבין',קשת, 'בן גוריון' ולמתנ"ס.
הנה מכתב האישור:

גתב הרשאה ממשרד התחבורה להקמת שביל אופפניים