בתי הספר היסודיים בן גוריון, הרצוג וקשת, יקבלו בקרוב תמיכה בהיקף של 90 אלף ₪  לכל בית ספר – לטיפוח תשתית תקשוב ואמצעי קצה בבית הספר.

לכל בתי הספר במושבה היתה אפשרות להגיש בקשה לסיוע למשרד החינוך, אך המשרד אישר בשלב זה רק שלושה בתי ספר, כאשר שישים אחוז מהתקציביגיע ממשר החינוך והשאר ממקורות בית הספר והמועצה.

בימים אלה נעשה תיאום עם יועץ מקצועי בבתי הספר לאיתור הצרכים.

תמיכה זו מקדמת את בתי הספר ברמה הפדגוגית והטכנולוגית בהכשרת ילדי מזכרת בתיה למיומניות המאה ה-21.