ביום ראשון שעבר נערכה ישיבת מועצה. בישיבה נידוני 14 סעיפים והיא נמשכה פחות משעה. הגיעו עשרה חברי מועצה, פקידות בכירה ו...שלושה אזרחים מתעניינים.
להלן עיקרי ההחלטות:

  • אישור תקציב סופי בסך 390,000 ש"ח  לחידוש גנים ציבוריים ברחוב הגפן וברחוב הזית
  • להשקיע 190 אלף ש"ח במחלקת השפ"ע   (ראו ידיעה נפרדת)
  • דווח על סיום ההכנות לרישום הפרצלציה בשכונת בר לב
  • הוחלט על המשך גביית היטל שמירה בשנת 2018 (ראו ידיעה נפרדת)
  • אישרו מורשי חתימה חדשים בבתי הספר "נבון" ו"הרצוג".
  • אושרה סגירת תקציבים בלתי רגילים שהפעילות בהם הסתיימה (למשל בניית שלב א' בביה"ס "נבון")
  • אושרו העברות תקציביות  בתקציב 2017
  • אושר עדכון שכר גזברית המועצה ל85% משכר מנכ"ל
  • אושרה הארכת תוקף מבצע הנחות לארנונה בעוד חודש.