על פי הנתונים הרשמיים שהתקבלו ממשטרת ישראל, מסתמנת בשנת 2017 ירידה של קרוב ל- 40 אחוזים בכלל עבירות הרכוש (פע"ר) ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.
סה"כ נרשמו 69 עבירות רכוש בשנת 2017 לעומת 113 בשנת 2016:
 פריצה ו/או גניבה מתוך רכב – 7 לעומת 9 בשנת 2016 – 22%
 גניבות רכב – 10 מקרים לעומת 22 בשנת 2016 – ירידה של 55%.
 התפרצות לבתי מגורים – 49 מקרים לעומת 67 בשנת 2016 ירידה של 27%.
 התפרצות לבתי עסק – 3 מקרים לעומת 15 בשנת 2016 – ירידה של 80%.

ההישג משמעותי יותר אם מתייחסים לגידול המתמשך בכמות התושבים וההרחבה המואצת של היישוב.

יש לציין כי מגמה זו היא מגמה מתמשכת החל משנת 2005, עת הוחלה תכנית האבטחה הנוכחית הכוללת: אבטחה היקפית של היישוב, תוספת גדרות, שערים ומחסומים, הפעלת מוקד יישובי בשילוב סייר 24 שעות 365 ימים בשנה, סגירה ובקרה של הכניסות בלילה, וכן שימוש הולך וגדל במצלמות ואמצעים טכנולוגיים נוספים.
בבחינת רמת עבירות הרכוש ביחס לאוכלוסייה מסתמנת ירידה של קרוב ל- 600 אחוזים!!! בין השנים 2004 ו- 2017:
 בשנת 2004 היו 228 עבירות רכוש כשביישוב התגוררו 8,041 תושבים המהווים 28.4 אירועים ל- 1,000 נפש – נפרצו 121 דירות, ו- 103 התפרצויות וגניבות רכב.
 בשנת 2017 היו כאמור, 69 עבירות רכוש כשביישוב התגוררו כ- 15,000 תושבים (נכון לתחילת השנה) המהווים 4.6 אירועים ל- 1,000 נפש.
בערכה צנועה ניתן לזקוף לפחות חלק מההישגים לשיטת האבטחה הקיימת.

מצ"ב טבלה וגרפים המציגים את נתוני הפע"ר המלאים לשנים 2004-2017.

 

נתוני פע"ר