אגף כוח אדם בצה"ל פרסם את דירוג היישובים ובתי ספר תיכון שבוגריהם "תורמים יותר" בשירותם הצבאי. הדירוג משקלל את אחוז המתגייסים ביישובים מקרב חייבי הגיוס בשנת 2014, את אחוז הלוחמים מקרבם וכן את אלה שיצאו מהם לקורס קצינים. 

הנתונים, כאמור,  הינם עבור ילידי שנתון 1996 אשר מרביתם התגייסו בשנת 2014 ומשתחררים השנה.

הנתונים הינם עבור חייבי גיוס בלבד. דירוג הערים מתייחס לערים בהן פוטנציאל המתגייסים הוא מעל 100. שיעור היציאה לקצונה מחושב מתוך משתחררי 2016.