בימים אלה החלו העבודות לשדרוג הגנים הציבוריים בשכונות הוותיקות ברחוב הגפן וברחוב הזית.
בגן הגפן הוחלף מצע החול במתחם המתקנים במצע של דשא-סינטטי, תותקן הצללה, יוספו 5 מתקני-כושר חדישים וכן יתווספו ספסלים לרווחת המשתמשים.
בגן ברחוב הזית יוחלפו כל המתקנים הישנים בחדשים. גם כאן יוחלף מצע החול לדשא סינטטי, תותקן הצללה ,גידור וספסלים לרווחת המשתמשים.
עלות הפרויקט כ-390 אש"ח והוא ממומן כחלק מתקציב פיתוח של משרד הפנים.
העבודות צפויות להסתיים בסוף החודש.
פעילות זו נעשית בהמשך לעבודות חידוש ושדרוג גנים ציבוריים בשכונות הוותיקות, שבוצע השנה גם בגן-פרנלדס, הגן- הציבורי ברחוב הסיגלית ובגן-יואב בשד' אליהו.
 ahpurho cdbh hksho