על סיפו של חג החנוכה, הגיעו היום נציגי מנהל התקשוב של משרד החינוך לפגישה בתיכון רבין כדי לבשר לנו, כי בית הספר התקבל ל"תוכנית הלאומית לתקשוב בישראל", ויתוקצב ב 300000 שח'! 
הנהלת בית הספר וצוות המורים והתלמידים זכו להערכה רבה על התכניות הפדגוגיות והערכיות בבית הספר. 
זכינו לשבחים על מעורבותה של הרשות בתמיכה ובליווי בית הספר.

 תוכנית שגובשה על ידי משרד החינוך במטרה לקדם פדגוגיה ולמידה בביה"ס תוך שימוש בטכנולוגית מידע ותקשורת והטמעתן בתוכנית הלימודים. התוכנית נבנתה בהשראת התוכנית הבינלאומית "מיומנויות המאה ה21", ותוכננה כתוכנית רב-שנתית באגף המנהל למדע וטכנולוגיה במשרד החינוך .

 

הניצוץ שמייצר בית הספר "רבין" בעשייה חדשנית שיש בה חזון, מדליקה אור גדול בקרב התלמידים והקהילה 

במזכרת בתיה החינוך הוא בראש סולם סדר העדיפויות !