השבוע התקיים במחוז, במסגרת תרגיל ארצי, תרגיל "שמיים פתוחים" המדמה פגיעה במשלחת תלמידים בחו"ל ומתרגל התמודדות בית הספר, הרשות המקומית וחדר המצב המחוזי באירוע מסוג זה.

השתתפו בתרגיל ראש המועצה - מאיר דהן, מנהלת מחלקת החינוך הגב' רותי כוכבי, קב"ט היישוב ישראל גרינפלד ומנהלת תיכון "רבין" הגב' אורנה פרידמן, התרגיל היה פורה ומלמד.

הנה מכתב התודה ששלחו לנו ממשרד החינוך:

שמים פתוחים - מכתב תודה ממשרד החינוך