העבודות החלו לאחר שהמשטרה אשרה את הסדרי התנועה ונערכה סימולציה במקום. העבודות תבוצענה בשעות הלילה על מנת לא לפגוע בזרימת התנועה. 

במסגרת העבודה יוצב רמזור חכם בצומת שיואר ב-20 עמודי תאורה חדשים.

כמו כן יוכפלו נתיבי הפנייה שמאלה לבאים מכיוון מערב, וכן ליוצאים ממזכרת בתיה לכיוון מזרח. יותקנו מדרכות לתחנת האוטובוסים, מעברי חציה, גינון ועוד.

 

תכנון הרמזור