שלב ב' של פרוייקט הפארק האקולוגי בנחל עקרון ונחל השלושה  החוצים את המושבה ממזרח למרב ומצפון לדרום, נמצא בעיצומו

כאמור, בשטח בו נפגשים שני הנחלים, מול תחנת הדלק בכניסה המזרחית, יחפר האגם ואליו ינוקזו החל מהחורף הבא חלק מממי הגשמים שיזרמו בנחלים. מסביב לאגם תשתל  צמחיה מתאימה, ובאגם יהיו צמחי מים. כמו כן מתוכננות נקודות תצפית לצפרים ועופות מים.

סמוך לאגם, על גבעה, יוקם בית קפה, קטן ופתוח שהתקבל אישור להקמתו.

בשלב זה עוסקים טרקטורים בחפירת האגם וביצירת התנאים לזרימת המים. בהמשך יוזרמו חלק מהמים באגם בסירקולציה לחלק מנחל עקרון (זרימת קיץ מבוקרת).

התכנית אושרה ע"י משרדי החקלאות ואיכות הסביבה וכן ע"י רשות הניקוז, וממומנת מכספי הקרן לשטחים פתוחים של מנהל מקרקעי ישראל, מפעל הפיס והמועצה.

 

אגם בתכנון  חופרים את האגם 
 עדיין חופרים...  חופרים אגם
   

תרשים של הנחל העתידי