אתר הבית של המועצה שעלה לאויר בעת האחרונה , הונגש ועודכן. 

סמל ההנגשה נמצא מימין למעלה ובעת לחיצה עליו, נפתח חלון שבו ניתן לשנות אלמנטים במסך בצורה המסייעת לבעלי מוגבלויות

תמונת האתר כשתפריט ההנגשה פתוח