השבוע החלו העבודות להרחבת ביה"ס נבון בקריית החינוך בשכונת בר לב. העבודות אמורות להסתיים לפני פתיחת שנה"ל הבאה. העבודות כוללות בניית 12 כיתות אם חדשות, חדרי ספח, משרדים, מעבדות ועוד. כמו כן מתוכננים להבנות מגרשי חניה נוספים, שבילי גישה, מגרשי ספורט, גינון ועוד.