נוכח הביקוש הרב העמידה המועצה לרשות התושבים מבני ציבור שישמשו כבתי כנסת ביום הכיפורים. המבנים שהועמדו לרשות הקהל כללו כיתות בבתי ספר וגני ילדים שהפכו לבתי תפילה מאולתרים לכל הזרמים שפועלים במושבה.

ביום הכיפורים עצמו פעל המוקד כרגיל ולא נרשמו ארועים מיוחדים למעט פציעות ילדים קלות מפגיעות אופניים, קורקינטים וכדומה.

ברחוב יחזקאל לוין ארע "פיצוץ מים" שטופל במהלך החג על ידי כונן לא יהודי.

ראש המועצה ביקש להודות לעובדי המועצה והמתנדבים על ההכנות וההערכות במהלך החגים בכלל וביום הכיפורים בפרט.