בשורה טובה לפרוייקט השימור של המושבה.

לפני ימים ספורים הסתיים הליך העברת הבעלות על מבנה הסטורי ברחוב חיים לוי מבעלות פרטית לבעלות ציבורית, והוא יצטרף לשני מבנים דומים הממוקמים לידו ומשמשים כבית המתנדב ובית יד לבנים.

מהלך זה התקבל בהסכמה מלאה של בעלי המבנה. במהלך שנת 2018 תחל המועצה בעבודות שימור וחידוש המבנה, אך טרם הוחלט על ייעודו.

תחילתו של הסיפור בימיה הראשונים של המושבה, אז הוקו עשרות מבנים מאבן כורכרית ששמשו כרפתות. עם השנים נזנחו מבנים אלו - חלקם נהרסו, חלקם נותרו ללא שימוש. בשטח שעליו הוקם לימים רחוב חיים לוי נותרו ארבע רפתות שממוקמות זו אחר זו. לפני כעשר שנים אחת מהן קרסה ונהרסה כליל. שתיים שופצו ושוקמו במהלך 10 השנים האחרונות והפכו למבני ציבור פעילים.

האחד - בית המתנדב - בו נערכות ישיבות מועצה, ימי עיון , מפגשים, הרצאות ועוד. השני הפך לבית יד לבנים - ראו בתמונות להלן.

הרפת הרביעית נותרה בבעלות פרטית.

לפני שבע שנים יזם ראש המועצה מאיר דהן תוכנית להעברת הבעלות על הרפת לידי המועצה על מנת לשמרה. תוכנית זו נידונה במשך שבע שנים ולאחרונה אושרה סופית ופורסמה ברשומות, ולמעשה עברה לרשות המועצה.

בחודשים הקרובים יוכן תיק תיעוד הסטורי של המבנה ויוכנו תכניות לשחזורו וחידושו.

ראש המועצה: " הצלנו עוד מבנה הסטורי מקריסה והעברנו אותו לרשות המועצה. זה השג ובשורה טובה מאוד לתושבי המושבה. במבנה שיוקם וישוחזר תהיה פעילות ציבור ואני מבקש מהציבור רעיונות לייעודו.כל מבנה כזה שאותו מצליחים להציל מוסיף ליופייה וייחודה של המושבה והוא רווח נקי לשמירת מורשת ההתיישבות של העלייה הראשונה. על אף ההוצאה הכבדה, זו חובתינו למען ההסטוריה והדורות הבאים.