במסגרת מאמצי המועצה להנגיש יותר מבני ציבור לבעלי מוגבלויות בוצע לפני יום כיפור שביל הנגשה נוסף לרחבת בית הכנסת לבאים מרחוב שדרות אליהו.

ברחבה זו פועלים שלושה בתי כנסת בגן ציבורי (גן יואב) ולרחבה זו תהיינה מעטה שלוש כניסות וכולן מונגשות.