לקראת יום הכיפורים הבא עלינו לטובה משלימה המועצה הכשרת שביל גישה נוסף משדרות אליהו אל מתחם בתי הכנסת  (בגן יואב שחם). שביל הגישה החדש יאפשר לנכים  ובעלי מוגבלויות להגיע לשלושת בתי הכנסת הממוקמים מסביב לגן ללא קושי נוסף. ראש המועצה: "העבודות הן במסגרת המאמץ שאנו עושים במהלך השנים האחרונות להנגיש את כל מבני הציבור לבעלי מוגבלויות"