לקראת חגי תשרי
המרכז הקהילתי יהיה סגור לפעילות וחוגים בתאריכים הבאים:


ראש השנה – 20.9.17 עד 23.9.17 כולל


סוכות 4.10.16 עד 14.10.16 כולל


בברכת
שנה טובה
כתיבה וחתימה טובה