בתחילת השבוע החלו העבודות להכשרת השטח הכלוא בין נחל עקרון לנחל השלושה. השטח נמצא ממול לתחנת הדלק "מנטה" ובשלב ראשון מבוצעות עבודות יישור והתאמת גבהים תוך סילוק פסולת בניין.

בשלב הבא, לאחר השלמת ההכנות, יחפר האגם אשר חלק ממי הנחלים בחורף יזרמו אליו לצורך מילויו. הציבור מוזמן לטייל בנחל עקרון ולראות גם את פריחת החצבים.