על אף שעבודות הבנייה בשכונת בר לב נמשכות במלוא הקצב ועבודות אלו מייצרות הרבה אבק ופסולת בניין, עושה המועצה מאמצים גדולים על מנת שהרחובות יהיו נקים למרות תנועת המשאיות, המנופים והטרקטורים. קבלני הבניין התבקשו ונדרשו לנקות ולגדר את שטחי העבודה.

השטחים הציבוריים נוקו מעשבייה ופסולת ועד החג תמשך העבודה לניכוש העשבייה בכל רחבי השכונה. נעשה מאמץ להספיק ולנקות את כל רחובות השכונה באמצעות מטאטא כביש מיוחד שנשכר לשם כך.

במקביל ערכה המועצה מבצע אכיפה נוסף ונרחב לסילוק פסולת בניין. בתחילת שבוע הבא יערוך ראש המועצה וצוות הניהול הרלוונטי סיור בשכונה.