עדכון בדבר מכרז קבלנים לפיתוח סופי בשכונת בר-לב
 
השבוע התקיים סיור קבלנים בהמשך לפרסום מכרז קבלנים מטעם משכ"ל, לבחירת ומינוי קבלן לביצוע המשך פיתוח סופי בשכונת בר לב - פיתוח 2 מתחמי מגורים, מתחם סקופ ומתחם הכנסת אורחים וכן, ביצוע בריכת איגום מי נגר עיליים במפגש הנחלים נחל עקרון ונחל השלושה.
בסיור השתתפו 5 קבלנים. 
הצעותיהם יוגשו עד ליום 27.07.17.
 
עם מינוי הקבלן הזוכה, מחלקת הנדסה תחל בביצוע העבודות המפורטות לעיל.