בעקבות לקחי צוק איתן, הוצבה מיגונית בשדרות אליהו

 

במסגרת הפקת לקחים מ"צוק איתן" בהיעדר מקורות מיגון, 
לאחרונה הושלמה הצבת מיגונית בשדרות אליהו בסיוע משרד הדתות