המועצה המקומית מסייעת בסבסוד קייטנות לפי קריטריונים של משרד הרווחה לעשרות ילדים תושבי המושבה
 
כמדי שנה המחלקה לשירותים חברתיים של המועצה המקומית מסייעת לעשרות ילדים תושבי המושבה בהנחות משמעותיות, כדי שכל משפחה תוכל לאפשר לילדיה להשתתף בקייטנות.
ההנחות ניתנות בהתאם לכללי הזכאות של משרד הרווחה.
 
פרטים נוספים במחלקה לשירותים חברתיים: 08-9371130