# שם מסמך צפייה/הורדה
001 צו ארנונה 2018
001 מכתב גזברית המועצה
002 צו ארנונה 2018- נספח א
003 צו ארנונה 2018- נספח ב